Back

Програма

Еразмус+ Жана Моне Модулі
ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Назва проєкту українською та англійською мовами

Побудова європейської моделі сільськогосподарського землекористування в інтересах сталого розвитку
Building a European Model of Agricultural Land Use in Terms of the Sustainable Development
101084428

Акронім та номер проєкту

101084428 BELUS

Партнер з розвитку

Європейський Союз
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101, м. Київ, 01033
Віра РИБАК, координатор сектору: освіта і наука
електронна адреса: Vira.RYBAK@eeas.europa.eu

Відомості про виконавця

Миколаївський національний аграрний університет
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020
Олена КОТИКОВА, координатор проєкту
електронна адреса:eikotikova7@gmail.com

Термін реалізації проєкту

01.10.2022-01.10.2025

Загальний бюджет проєкту

24000 євро

 Відповідність проєкту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями

  1. Цілі сталого розвитку

ЦСР2 – Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства;

ЦСР4 – Якість освіти.

  1. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС з питань співробітництва у сферах науки та технологій, освіти, молоді, спорту та громадянського суспільства

Розділ V: Глава 6 «Навколишнє середовище» ст. 361, пункти b, e, m, l;  Глава 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» ст. 375, пункт 3; Глава 23 «Освіта, навчання та молодь» ст. 431; Глава 26 «Співробітництво з питань громадянського суспільства» ст. 143, пункт d.

  1. Цілі Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Ціль 1.4. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці;

Ціль 1.5. Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір;

Ціль 9.4. Українець живе у сприятливому та чистому навколишньому середовищі;

Ціль 9.6. Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні  ресурси;

Ціль 9.7. Українці зберігають природні екосистеми для нащадків.