Back

Довгостроковою метою проекту є створення в сфері економічної освіти України нового напрямку навчання, який відповідає принципам Болонської декларації.

Короткостроковою метою проекту є поглиблення знань та навичок студентів в сфері земельних відносин країн ЄС, шляхом розробки та впровадження навчального модуля «Побудова європейської моделі сільськогосподарського землекористування в інтересах сталого розвитку» в освітню діяльність МНАУ.

Діяльність в рамках проекту спрямована на:

  • поширення передового досвіду в сфері земельних відносин країн ЄС та імплементація його в Україні;
  • підвищення рівня знань та отримання додаткових навичок студентів та молодих фахівців в сфері земельних відносин необхідних для їх подальшого професійного життя;
  • застосування інноваційних методів викладання та дослідження (міждисциплінарний підхід, інтерактивні методи навчання, навчальні проекти для розробки в малих групах та ін.);

взаємодію з іншими вищими навчальними закладами та громадськими організаціями з метою впровадження елементів технологій відкритої освіти в освітній простір України та Європи.