Back

Науковий та практичний контекст

В Україні відбулася адміністративна реформа, що призвело до створення громад, яким надано всі повноваження вирішення соціально-економічних питань на засадах самоврядування та самофінансування. В таких умовах особливого значення набуває розвиток відносин власності на землі сільськогосподарського призначення, оскільки в сільській місцевості земля залишається практично єдиним ліквідним джерелом фінансових ресурсів. Водночас на даному етапі ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні має ознаки тінізації та монополізації.

Ця проблема виходить за межі загальнонаціональної, адже ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні є найбільшим у Європі. Його нерегульований розвиток може призвести до катастрофічних наслідків як з точки зору продовольчої безпеки та соціальної справедливості в Україні, так і з точки зору суттєвих дисбалансів на світовому продовольчому ринку.

Крім того, серед країн ЄС є країни колишнього соціалістичного табору (Литва, Болгарія, Чехія, Польща, Хорватія, Словаччина, Естонія, Латвія, Румунія, Словенія), які також шукають шляхи вирішення проблеми раціонального землекористування, у тому числі шляхом організації збалансованого ринку земель сільськогосподарського призначення.

Таким чином, запропонована тема дослідження має широкий географічний вплив і не обмежується лише проблемами в Україні, а повноцінна інтеграція України до співтовариства країн ЄС неможлива без вирішення питання ринку землі на засадах сталого розвитку.

Освітній контекст

Моніторинг реалізації освітніх програм в Університеті засвідчив зміну світогляду студентів, академічної спільноти та практиків щодо європейських цінностей, засвідчив необхідність поглиблення знань у сфері європейської інтеграції. Підвищений інтерес студентів до знань про ЄС зумовив відповідну трансформацію навчальних планів та окремих освітніх компонент.

Миколаївський національний аграрний університет, маючи досвід європейських досліджень, необхідний кадровий потенціал та запит студентів, представників громадянського суспільства, державних службовців різних рівнів до нових знань у сфері земельних відносин, розробив проєкт навчального модуля «Побудова Європейська модель сільськогосподарського землекористування в умовах сталого розвитку».